Kohteesta FEWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Suomeksi [Lehdistötiedote] [Pressmeddelande] [Ilmoittaudu] [Tulokset]


Notera att vid skillnader mellan den finska och den svenska versionen av dessa NOR, är det den finska versionen som är gällande.

Alustava

ESF, NJK och HSK inbjuder till

Helsinki TwoStar Race (HTSR) 12-13 juni 2009

Tävlingar med reducerad besättning har blivit populära. I Sverige och Danmark fylls deltagarlistorna långt innan anmälningstiden har gått ut. Stämningen är fin och deltagarna blir bekanta med varandra på ett helt annat sätt än under ”vanlig” kappsegling.

I år arrangeras för första gången i Finland en tvåmannasegling på havsbana. Välkommen att delta i Helsinki TwoStar Race 2009, starten på en ny tradition!

Datum: 12 - 13 juni 2009
Arrangörer: Helsingfors Segelklubb (HSK)
Nyländska Jaktklubben (NJK)
Esbo Segelförening (ESF)
Start och mål: HSK, Helsingfors, Finland


1 Regler

1.1 Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna 2009 – 2012 (KSR) med nationella tillägg och ändringar, LYS-regeln med Finska Seglarförbundets (FSF) tillägg, samt seglingsföreskrifterna (SI)

1.2 Ej undantag från de nationella bestämmelserna

1.3 Mellan kl. 22:30 och 02:40 ersättes KSR del 2 "När båtar möts" med de internationella sjövägsreglerna ( International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, COLREGs)

1.4 Ändringar av KSR:

Autopilot är tillåten, detta ändrar KSR 52

1.5 Deltagande båtars klassregler är i kraft till alla delar som påverkar seglingsegenskaperna. Beträffande utrustning gäller denna tävlingsinbjudan och tävlingens seglingsföreskrifter (SI) .

1.6 Vid tolkningsfall av inbjudan samt seglingsföreskrifter skall den finska versionen anses vara den korrekta.

2 Reklam

2.1 Deltagare begränsas inte vad gäller bärande av reklam.

2.2 Båtar kan krävas bära av organisatören tillhandahållen och vald reklam på skrovet.

3 Krav för deltagande

3.1 Tävlingen är öppen för LYS-båtar med ett LYS-tal >= 1,0 som bemannas av två personer samt som är besiktigade i FSF besiktningsklass 2. Minst 10 båtar bör vara anmälda före sista anmälningsdatum för att tävlingen skall äga rum. Befälhavaren skall vara medlem i erkänd segelförening och bör som befälhavare ha fullbordat en minst 50 sjömils nonstopsegling på öppet hav med tävlingsbåten eller motsvarande.

3.2 Krav för deltagande är fullgjord anmälan och anmälningsavgift 50€/båt betald senast den 31.maj 2009 på tävlingens konto Aktia 405500-1424469 (Iban: FI8640550010 4244 69, BIC HELSFIHH ). Betalningen skall åtföljas av uppgifter om båt, skeppare.

3.3 Kappseglingskommittén kan besluta att godkänna efteranmälningar. Anmälningsavgiften är då 100€.

3.4 Antalet deltagande båtar är begränsat till 50.

3.5. Deltagande båtar skall ha ombord följande sjökort eller motsvarande: Finska sjökort 952, 17, 18 och 19. Därutöver rekommenderas av säkerhetsskäl estniska kustsjökort över kusten runt Tallinn bukten.

4 Klassindelning

Tävlande båtar kan av kappseglingskommittén indelas i grupper. Eventuell gruppindelning framgår ur seglingsföreskrifterna.


7 Tidtabell

7.1 Registrering sker på HSK:s tävlingskansli torsdagen 11.juni kl. 18-21 och fredagen 12.juni kl. 12-16

7.2 Deltagande båtar skall vara tillgängliga för inspektion på anvisad plats i HSK:s hamn torsdag 11.juni kl. 18-21 eller fredag 12.juni kl. 16-18.

7.3 Varningssignal för första start ges fredag 12. juni kl. 18:55

7.4 Målgång beräknas ske lördag 13.juni på eftermiddagen

8 Mätning

Var båt skall antingen mäta in som LYS-standardbåt, eller uppge ett giltigt LYS-mätbrev utgivet av finländsk myndighet. Arrangören kan kräva att en båt infinner sig för kontrollmätning, nekande är grund för diskvalificering utan protestförhandling. Kappseglingskommittén kan kräva att en båt infinner sig för kontrollmätning eller kontrollbesiktning före och efter kappseglingen. Nekande före (starten) kappseglingen leder till uteslutning enligt KSR 76.1.

9 Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifterna är tillgängliga fr.o.m. 6.juni 2009 på tävlingens hemsidor www.drumso.org/twostar/ och i tävlingskansliet vid registreringen.

10 Tävlingshamn

10.1 Som tävlingens hemhamn fungerar HSK:s hamn på Drumsö, Helsingfors.

10.2 Start samt målgång sker vid HSK:s fasta linje.

11 Banområde

Tävlingen seglas på Finska viken mellan Finland och Estland. Arrangören meddelar banan senast vid skepparmötet. Banans utsträckning planeras med förväntat seglingsväder så att tävlingens längd är cirka 20 timmar. Avvikelse från detta är dock inte orsak till gottgörelse.

Preliminär lista på vändmärken finns på tävlingens internet-sidor.

12 Straff

12.1 Straff i samband med händelsen enligt KSR 44 gäller under tävlingen

12.2 Brott mot sjövägsreglerna då dessa gäller kan ej gottgöras.


14 Pris

Pris utdelas enligt FSF:s rekommendation

15 Begränsning av ansvar

Varje deltagare deltar på eget ansvar, se regel 4 Decision to Race. Organisatörerna tar inget ansvar för material- eller personskador och ej heller dödsfall under tävlingen.

16 Försäkringar

Var båt skall ha en ansvarsförsäkring som ersätter skador upp till 500.000€.

17 Övrig information

  • Tävlingschef: Patrick Andersson (NJK), pata_andersson (at) hotmail.com, telefon +358 40 540 4862
  • För deltagande båtar har reserverats kostnadsfri gästplats i HSK:s hamn 11-12.juni och 13-14.juni
  • Anmälningsformuläret
  • Ordförande för protestkommittén: Teddy Weber (ESF)
  • För övrig information, kontakta tävlingschefen