Kohteesta FEWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Svensk version[Lehdistötiedote] [Pressmeddelande] [Ilmoittaudu] [Tulokset]

Alustava

ESF, NJK och HSK kutsuvat osallistumaan

Helsinki TwoStar Race (HTSR) kilpailuun 12-13. kesäkuuta 2009

Pienellä miehistöllä purjehdittavat kilpailut ovat saavuttaneet suuren suosion Skandinaviassa. Tanskassa ja Ruotsissa täyttyvät osallistujaluettelot kauan ennenkuin ilmoitusajat ovat päättyneet. Tunnelma on hieno ja osallistujat tutustuvat toisiinsa eri tavalla kuin tavanomaisissa kisoissa.

Tulevana kesänä järjestetään ensimmäisen kerran kahden miehen – tosin naisistot ja sekamiehistötkin ovat tervetulleita – miehistöllä purjehdittava kilpailu. Tervetuloa osallistumaan Helsinki TwoStar Race’een 2009 – uusi perinne on syntynyt.

Päivämäärä: 12. - 13. kesäkuuta 2009
Järjestäjät: Helsingfors Segelklubb (HSK)
Nyländska Jaktklubben (NJK)
Esbo Segelförening (ESF)
Lähtö ja Maali: HSK, Helsinki, Suomi


1 Säännöt

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen Kilpailusääntöjä 2009 – 2012 (PKS) sekä niiden kansallisia lisäyksiä ja poikkeuksia, LYS-sääntöä Suomen Purjehtijaliiton lisäyksillä sekä tämän kilpailun purjehdusohjeita (SI)

1.2 Ei poikkeuksia kansallisiin määräyksiin

1.3 Kello 22:30 ja 02:40 välisenä aikana PKS:n osaa 2 ”Kun veneet kohtaavat” korvataan kansainvälisillä meriteiden säännöillä (International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, COLREGs) 

1.4 Muutokset PKS:ihin:

  • Automaattiohjauksen käyttö on sallittu, tämä muuttaa PKS 52

1.5 Osallistuvien veneiden luokkasäännöt ovat voimassa vain purjehdusominaisuuksiin vaikuttavilta osin. Varustuksen osalta noudatetaan tämän kilpailun kutsua sekä purjehdusohjeita.

1.6 Kilpailukutsua sekä kilpailuohjeita tulkittaessa noudatetaan suomenkielistä versiota.

2 Mainonta

2.1 Kilpailijoiden oikeutta näyttää mainontaa ei rajoiteta.

2.2 Kilpailevia veneitä voidaan vaatia näyttämään järjestäjien valitsemaa ja toimittamaa mainontaa.

3 Osallistujiin kohdistuvat vaatimukset. Maksut

3.1 Kilpailu on avoin LYS-veneille, joitten LYS-luku >= 1,0, joitten miehistössä on kaksi henkilöä ja vene on katsastettu SPL:n katsastusluokkaan 2. Päällikön on oltava SPL:oon tai vastaavaan ulkomaiseen liittoon kuuluvan pursiseuran jäsen ja hänen on täytynyt suorittaa päällikkönä vähintään 50 mpk:n pituinen avomeripurjehdus kilpailuveneellä tai vastaavalla veneellä. Kilpailu järjestetään vain jos määräaikaan mennessä siihen on ilmoittautunut vähintään 10 venettä.

3.2 Osallistumisen edellytyksenä on, että ilmoittautuminen on tehty ja osallistumismaksu 50€/vene on maksettu viimeistään 31.5.2009 kilpailun tilille Aktia 405500-1424469 (Iban: FI8640550010 4244 69, BIC HELSFIHH ). Maksun liitetietona on oltava maininta veneestä ja kipparista.

3.3 Kilpailulautakunta voi oman harkintansa mukaan hyväksyä jälki-ilmoittautumisia. Osallistumismaksu on tällöin 100€.

3.4 Kilpailuun osallistuvien veneiden lukumäärä on rajoitettu 50:een.

3.5 Kilpailevissa veneissä on oltava seuraavat merikartat tai vastaavat navigointimateriaalit: Suomen merikartat 952,17,18 ja 19. Lisäksi suositellaan turvallisuussyistä Viron rannikkokortteja Tallinnan lahden ympäriltä

4 Luokkajako

Kilpailulautakunta voi harkintansa mukaan jakaa osallistuvat veneet ryhmiin. Ryhmäjako käy tällöin ilmi purjehdusohjeista.


7 Aikataulu

7.1 Ilmoittautuminen tapahtuu HSK:n kilpailukansliassa torstaina 11.kesäkuuta klo 18 – 21 ja perjantaina 12.kesäkuuta klo 12-16.

7.2 Osallistuvien veneiden tulee olla valmiina tarkastukseen niille osoitetussa paikassa HSK:n satamassa torstaina 11.kesäkuuta klo 18-21 tai perjantaina 12. kesäkuuta klo 16-18.

7.3 Ensimmäisen lähdön varoitusmerkki on perjantaina 12.kesäkuuta klo. 18:55

7.4 Maaliintulon arvioidaan tapahtuvan iltapäivällä lauantaina 13.kesäkuuta.

8 Mittaus

Osallistuvan veneen on joko oltava LYS-vakiovene tai sen on esitettävä voimassa oleva suomalainen virallinen LYS-mittakirja. Kilpailulautakunta voi vaatia että vene tarkastusmitataan tai -katsastetaan ennen kilpailua tai kilpailun jälkeen. Mikäli vene kieltäytyy tältä ennen kilpailua se hylätään KPS 76.1:n mukaan

9 Purjehdusohjeet

Purjehdusohjeet ovat nähtävänä ja saatavissa 6.kesäkuuta lähtien kilpailun kotisivuilla www.drumso.org/twostar/ sekä kilpailukansliassa ilmoittautumisen yhteydessä.

10 Kilpailusatama

10.1 Kilpailusatamana on HSK:n satama Helsingin Lauttasaaressa.

10.2 Lähtö- ja maalilinjana on HSK:n sataman viereinen kiinteä merimerkin ja maissa olevan lipun määräämä linja.

11 Rata-alue

Kilpailualueena on Suomenlahti Suomen ja Viron välillä. Kilpailulautakunta ilmoittaa radan viimeistään kipparikokouksessa. Rata suunnitellaan odotettavissa olevat tuuliolosuhteet huomioiden siten, että kilpailun kesto on n. 20 tuntia. Poikkeama tästä ei kuitenkaan oikeuta hyvitykseen.

Alustava kääntömerkkilista on nähtävänä kilpailun kotisivuilla.

12 Rangaistukset

12.1 Kilpailussa sovelletaan PKS:n 44. kohdan tapahtuman aikaan otettavia rangaistuksia.

12.2 Rikkomista meriteiden sääntöjä vastaan, silloin kuin niitä sovelletaan, ei voida hyvittää.


14 Palkinnot

Palkinnot jaetaan SPL:n suosituksen mukaan

15 Vastuun Rajoittaminen

Jokainen kilpailija osallistuu omalla vastuullaan, säännön 4 mukaisesti. Järjestäjillä ei ole mitään vastuuta kilpailun aikana tai sen yhteydessä tapahtuvista aineellisista tai henkilövahingoista tai kuolemantapauksista.

16 Vakuutukset

Jokaisella veneellä on oltava vastuuvakuutus, joka kattaa vahinkoja 500.000€ saakka.

17 Lisätietoja

  • Kilpailupäällikkö: Patrick Andersson (NJK), pata_andersson(at)hotmail.com, puhelin +358 40 540 4862
  • Kilpaileville veneille on varattu veloitukseton satamapaikka HSK:n satamassa 11-12.kesäkuuta ja 13-14.kesäkuuta
  • Ilmoittautumislonakkeen löydät täältä
  • Protestilautakunnan puheenjohtaja: Teddy Weber (ESF)
  • Lisätietoja antaa kilpailupäällikkö