Kohteesta FEWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Voimassa 2021-04-30 13:18 EEST lähtien

Tähän muuttuu varmaan maksut, päivämäärät, radan paikka, kotisatama ja aivan kaikki.


Kilpailukutsu

FE83 Luokkamestaruus 2021 (GK)

Luokkamestarin malja

Luokkamestaruus 2021 lauantaina - sunnuntaina 3-4. heinäkuuta 2021 on Gullkrona Kryssarklubb rf. ja Finn Express purjehtijat ry. yhteistyössä järjestämä luokkamestaruus- ja rankingkilpailu Finn Express 83 veneille. Kilpailu purjehditaan FE83 luokkasäännöillä, eli ensimmäisenä maalilinjan ylittänyt vene on lähdön voittaja.

Kilpailualue on Tammon saaren kaakkoispuolella ja kilpasatamana toimii GK:nin Porthamn https://gk.fi/index.php/service/11-porthamnen.

Jotta kilpailu järjestetään, tulee vähintään viiden veneen olla ilmoittautuneena ja osallistumismaksu maksettuna perjantaina 25. kesäkuuta kello 21:00 mennessä.

Kilpailuformaattina toimii kahden kierroksen ratapurjehdukset, 1-3 lähtöä per päivä. Päivän ensimmäiset lähdöt ovat noin kello 11. Lauantaina kello 17 ja sunnuntaina kello 16 jälkeen ei lähetetä lähtöjä. Kilpailu päättyy sunnuntai-illan palkintojenjakoon.

Luokkaliiton edustaja voi vaatia GPS-loggerin vastaanottamista ja pitämistä päällä veneessä kilpailun aikana. Luokkaliiton edustajalle tulee pyynnöstä luovuttaa GPS-navigaattorien jäljet koulutuskäyttöön. On erittäin suositeltavaa että GPS-navigaattorit ovat päällä kilpailujen aikana.

Osallistumismaksu 80€ sisältää satamamaksun varsinaisessa kilpailusatamassa, GK-nin Porthamnissa aikavälille perjantai. 2 heinäkuuta - sunnunta 4. heinäkuuta. Saunan varaus on tehty lauantai illalle.

Edellä mainittu esitysteksti ei ole osa kilpailukutsua.

Kilpailukutsu

SÄÄNNÖT

Pätevät säännöt

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä (jäljempänä PKS).

Lisäykset

SPV:on lisäykset ovat voimassa.

Muutokset

Kilpailusääntöjä muutetaan seuraavasti: . Muutokset julkaistaan yksityiskohtaisesti purjehdusohjeissa.

Luokkasäännöt

Kilpailussa noudatetaan FE83 luokkasääntöjä.

MAINOSTAMINEN

Rajoitukset

Mainonta rajoitetaan ryhmään A.

Velvollisuudet

Järjestäjä voi vaatia mainosten kiinnittämistä veneisiin.

KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua

Kilpailu on avoin kaikille Finn Express 83-luokan veneille, jotka on varustettu vähintään SPL katsastusluokan 4 mukaisesti. Veneen kipparin tai hänen edustajansa tulee olla FEP ry jäsen.

Ilmoittautuminen

Kelpoisuusehdot täyttävät veneet voivat ilmoittautua kirjoittamalla [https://www.fe83.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=3946 foorumiin viesti jossa kerrotaan veneen nimi, seura, purjenumero ja kipparin nimi. Luokkaliitto laskuttaa osallistumismaksun.

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään korotetulla maksulla torstaina 1. heinäkuuta kello 23:00 mennessä. Korotettu osallistumismaksu on korotettu 50% normaalista.

Veneiden määrä

Vähintään viiden veneen tulee olla ilmoittautuneena viimeistään perjantaina 25. kesäkuuta kello 21:00 mennessä jotta kilpailu järjestetään. Maksimimäärä osallistujia on rajoitettu 21:een veneeseen.

LUOKITUS

Kilpailijaluokitus

ISAF:n kilpailijaluokitus (ISAF Sailor Classification Code) ei huomioida.

MAKSUT

Pakolliset maksut

Osallistumismaksu 80 € on pakollinen. Jälki-ilmoittautumismaksu on 90€.

Muut maksut

N/A

AIKATAULU

Saapumisilmoittautuminen

Vene ilmoittautuu saapuneeksi kiinnittymällä kilpailusataman laituriin

Mittaukset ja tarkastukset

Veneen tulee olla tarkastusmittausvalmiudessa ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun päättymisen välisenä aikana.

Kilpailupäivät

Lauantai 3. heinäkuuta kello 11:00, ensimmäinen lähtö. Ei lähtöjä kello 17:00 jälkeen.

Sunnuntai 4. heinäkuuta kello 11:00, ensimmäinen lähtö. Ei lähtöjä kello 16:00 jälkeen.

Purjehdusten lukumäärä

Molempina päivinä purjehditaan 1-3 purjehdusta.

MITTAUKSET

Finn Express 83 Luokkatoimikunta (tästedes FEL) tai kilpailun järjestäjä voi vaatia venettä varustetarkastuksiin, jolloin veneen ja vähintään yhden sen edustajan on saavuttava tarkastuspisteeseen. FEL voi, näin halutessaan, määrätä toisen veneen edustajan suorittamaan tarkastukset. Kieltäytyminen tarkastuksesta aiheuttaa hylkäyksen PKS 76.1 mukaan.

PURJEHDUSOHJEET

Purjehdusohje

KILPAILUPAIKKA

Kilpailusatama

Kilpailusatamana toimii GK Porthamnen.

Kilpailualue

Kilpailualueena toimii Tammon saaren kaakkoispuolella oleva selkä. Vara-alueena toimii Gullkronan selän pohjoisosa.

RADAT

Purjehdittava rata on kaksi kierrosta purjehdittava vastatuulirata, jossa yhdistetty lähtö- ja maalilinja on sijoitettu vasta- ja alatuulimerkkien väliin. Purjehdusohjeessa on tarkempi kuvaus radasta.

RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

Rangaistukset

Rangaistukset ovat seuraavat

Rike radalla

Kts. purjehdusohjeesta

PISTELASKU

Pistelaskujärjestelmä

Pistelaskujärjestelmä on sijalukujärjestelmä (Low Point) muutettuna poisheittojen laskun osalta.

Vähimmäismäärä purjehduksia

Kolme purjehdusta on suoritettava, jotta luokkamestari voidaan julistaa. Mikäli ei saada kolme purjehdusta suoritettua, mestaruutta ei jaeta ja kilpailun tulos on normaalin ranking-kilpailun arvoinen.

Poisheitot

(a) Kun vähemmän kuin 4 purjehdusta on purjehdittu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa.
(b) Kun 4-6 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.

HUOLTOVENEET

N/A

VENEIDEN SÄILYTYS

Veneet on kilpailujen välisenä aikana pidettävä kilpailusatamassa ellei sääolosuhteet vaadi varasataman käyttöönottoa jolloin veneet on säilytettävä mahdollisessa varasatamassa.

MAIHINNOSTORAJOITUKSET

Veneitä ei saa nostaa maihin kilpailun aikana paitsi kilpailulautakunnan etukäteen antamalla kirjallisella luvalla ja sen ehtojen mukaisesti.

SUKELLUSVARUSTEET JA MUOVIALTAAT

Veden alla hengittämiseen tarkoitettuja laitteita taikka muovialtaita tai vastaavia ei saa käyttää köliveneiden ympärillä ensimmäisen purjehduksen valmiusviestin ja kilpailun päättymisen välisenä aikana.

RADIOYHTEYDET

Vene ei saa kilpaillessaan lähettää radiosanomia eikä vastaanottaa sellaisia radiosanomia, jotka eivät ole kaikkien veneiden saatavissa. Huomatkaa sääntö 41, Ulkopuolinen Apu.

PALKINNOT

Kilpailun voittajalle luovutetaan kiertopalkinto Luokkamestarin malja.

VASTUUVAPAUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen

VAKUUTUS

Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.

LISÄTIETOJA

  • FEL edustaja: Harald Hannelius, harald@fe83.org, 050 594 1020
  • GK kilpailupäällikkö: Svante Pahlman, tavling@gk.fi 044 291 0135