Kohteesta FEWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Finn Express Sprint 2 2009 Purjehdusohje


Järjestäjä

Finn Express Purjehtijat ry. (tästedes FEP) ja H-vene.net

Kilpailusatama

Kilpailun järjestäjillä ei ole tarjota satamapaikkaa kilpailijoille.

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä (jäljempänä PKS), Suomen Purjehtijaliiton (SPL) määräyksiä, tätä kilpailuohjetta ja -kutsua, sekä FE83, X-79 ja H-vene luokkasääntöjä

Oikeus osallistua

FE-regatta on avoin kaikille Finn Express 83 veneille, Platu, X-79 ja H-veneille. Muille luokille avataan tarpeen mukaan luokka ottamalla yhteyttä harald@fe83.org osoitteeseen ennen torstai 11. kesäkuuta 2009. Luokan avaamisen ehtona on vähintään kolmen veneen ilmoittautuminen per luokka.

Tarkastukset

Finn Express 83 Luokkatoimikunta (tästedes FEL) tai kilpailun järjestäjä voi vaatia FE83-luokan venettä varustetarkastuksiin, jolloin veneen ja vähintään yhden sen edustajan on saavuttava tarkastuspisteeseen. FEL voi, näin halutessaan, määrätä toisen veneen edustajan suorittamaan tarkastukset. Kieltäytyminen tarkastuksesta aiheuttaa hylkäyksen PKS 76.1 mukaan.

Vakuutukset

Veneet tulee olla vakuutettuja kolmatta osapuolta koskevien vahinkojen varalta.

Varustus

Veneen tulee olla varustettu vähintään SPL katsastusluokan 4 mukaisesti. Vene ei saa riisua katsastusvarusteitaan, mikäli se on katsastettu ylempään SPL katsastusluokkaan.

Ilmoittautuminen

Forumissa perjantai 12. kesäkuuta 23:00 mennessä.

Lähtö

Finn Express 83 veneet muodostavat lähtöryhmän yksi, ja Platu sekä X-79 veneet lähtöryhmän kaksi. Toisen lähtöryhmän luokkalippu on sama kuin ensimmäisen. Ensimmäisen lähtöryhmän lähtöviesti on toisen ryhmän valmiusviesti (-5min). Lautakunnan laskiessa ensimmäisen lähtöryhmän luokkalippua, on se toisen lähtöryhmän valmiusviesti. Luokkalippu nostetaan ensi tilassa takaisin, mutta tämä ei vaikuta ajanlaskuun.

Ensimmäinen lähtö sunnuntaina 14. kesäkuuta noin kello 11:00.

charlie_lippu
 • Lähtöviestit annetaan säännön 26 mukaisesti, muutettuna siten että varoitusviestin noston (-4min) ja laskun (-1min) yhteydessä äänimerkkinä on pilli, ja valmius- (5min) sekä lähtöviestit (0 min) annetaan töötillä.
 • Ensimmäinen lähtö on sunnuntaina 14. kesäkuuta noin kello 11:00.
 • Luokkalippuna toimii C-lippu (Charlie).
 • Minkään lähdön varoitusviestiä ei anneta kello 15 jälkeen.
 • Lautakunta antaa seuraavan lähdön varoitusviestin välittömästi viimeisen veneen maaliintulon jälkeen.

Lähtölinja

Lähtölinjan suunnan määrää lautakunta-aluksen keltainen lippu tai toimikunnan jäsenen keltainen liivi, sekä linjan vasemmalla puolella oleva poiju tai vaihtoehtoisesti vihreä lateraaliviitta. Lähtölinja rajoittuu oikealla puolella lautakunta-alukseen tai sen vasemmalla puolella olevaan poijuun. Lähtölinjan vasemman pään rajoittaa poiju tai viitta.

Radat ja alue

Radan tavoiteaika on noin 15 minuuttia, jonka jälkeen seuraava lähtö.

Ohjeellinen piirros radasta, piirros ei ole osa tätä ohjetta

Rataalueena toimii Miessaaren selän itäosa (rataalue I, "Helsingin kilpailuradat 1997". Kts ohjeellinen kartta kilpaalueista.

 1. Lähtö
 2. Vastatuulimerkki jää vasemmalle
 3. Alatuulimerkki jää vasemmalle
 4. Maaliin lähtöviivan yli viimeisen merkin suunnalta

Ratavaroitukset

Vehkasaaren lounaispuolella on kivikkoista.

Merkit

Vastatuuli- ja alamerkin suuntaa ja tuntomerkkejä voi kysyä lautakunnalta vähän ennen kello 11:00 starttialueella.

Lyhennykset

Radan lyhentämiset PKS mukaan.

Merkin siirrot

Toimikunta ei siirrä merkkejä käynnissä olevan osakilpailun aikana, tämä on muutos PKS sääntöön 33.

Laivojen väistäminen

Vene saa käyttää moottoria seuraavin ehdoin välttääkseen yhteentörmäystä laivan kanssa:

 • etenemissuunta ei saa olla seuraavaa merkkiä kohti olevan suunnan poikittaislinjan merkin puolelle
 • moottorin käyttö on raportoitava lautakunnalle

Tämä on poikkeus PKS:n sääntöön 42.1.

Maalilinja

Maalilinja on sama kuin lähtölinja.

Enimmäisaika

Jos yksikään vene ei ole tullut maaliin 45 minuutin kuluttua lähtöviestistä, niin kaikki lähteneet veneet katsotaan keskeyttäneiksi. Vene, joka ei ole tullut maaliin 10 minuutin kuluttua luokkansa ensimmäisen veneen maaliintulosta, katsotaan keskeyttäneeksi.

Protestit

Protestit tulee ilmoittaa toimikunnalle suullisesti välittömästi lähdön maaliintulon jälkeen. Protestit on jätettävä kirjallisesti toimikunnalle viimeistään 10 minuuttia viimeisen osakilpailun viimeisen veneen maaliintulon jälkeen. Kilpailu on tarkoitus käydä herrasmiesmäisesti.

Keskeytykset

Keskeyttämiset pyydetään ilmoittamaan GSM-tekstiviestitse numeroon 050 594 1020 tai suullisesti lautakunta-alukselle.

Pimeässä

Auringonlaskun jälkeen PKS osa 2 korvataan meriteiden säännöillä.

Rangaistukset

PKS sääntö 44.1 muutetaan siten että kaksi vasta- ja myötätuulikäännöstä korvataan yhdellä vasta- ja myötätuulikäännöksellä.

Pistelasku

Tulokset lasketaan luokittain sijalukujärjestelmällä (Low Point)

Veneluokille Platu ja X-79 ei järjestetä tuloslaskentaa, vaan em. luokat hoitavat maaliintulojärjestyksen kirjaamisen itsenäisesti. Epäselvissä tapauksissa lautakunnalta voi kysyä tulkintaa maaliintulojärjestyksestä.

Lautakunta kirjaa mahdolliset ei-lähteneet veneet.

Palkinnot

Palkintojenjakotilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin. Palkintoja ei jaeta.

Lisätiedot

Harald Hannelius, harald@fe83.org, 050 594 1020

Tiedotukset

Forumissa lauantai 13. kesäkuuta 2009 22:00 mennessä

Lautakunta voi ilmoittaa kisaan liittyvää informaatiota PMR-puhelimella. Työkanava on numero 4, varakanava numero 5.