Kohteesta FEWiki
(Ohjattu sivulta FE83Luokkasäännöt)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ole hyvä ja lue myös keskusteluosio aiheesta

Suomen purjehdus ja veneilyn kilpapurjehdustoimikunnan tekninen jaos on hyväksynyt 11.11.2011 päivätyt luokkasäännöt 11.12.2011 ja säännöt astuvat voimaan 1.1.2012.


Katso keskustelusivulta enemmän infoa poikkeuslupamenettelystä jne.

Sisällysluettelo

Luokkasäännöt Finn Express 83 luokalle

Viranomainen

Suomen Purjehtijaliitto ry, Westendinkatu 7, FIN-02160 Espoo


Finn Express 83

Finn Express 83-veneen suunnitteli 1980 Eivind Still.

Veneitä rakennettiin 213 kpl pääosin vuosina 1981-1984 Nykralla, Uusikaarlepyyssä.

Finn Express Purjehtijat ry. - Finn Express Seglarna rf. hyväksyttiin Purjehtijaliiton luokkaliitoksi marraskuussa 2005.

Finn Express 83-luokkasäännöt hyväksyi Suomen Purjehtijaliitto 25 elokuuta 2006.

Alkusanat

Näiden sääntöjen tarkoitus on mahdollistaa kilpapurjehdus yksityyppiluokassa. Veneen ominaisuuksia saa kehittää muuttamalla ja täydentämällä veneen heloitusta sekä muuttamalla juoksevan rikin järjestelyjä.

Osa I - Hallinnointi

Osio A - Yleistä

A.1 Kieli
A.1.1 Luokan virallinen kieli on suomi. Jos sääntöjen käännösversiot eroavat suomenkielisestä on suomenkielinen versio määräävä.
A.1.2 Sanat "pitää" ja "tulee" ovat sitovia ja sanat "voi" ja "saa" ovat sallivia.

A.2 Lyhenteet ja määritykset

A.2.1
SPL Suomen Purjehtijaliitto (MNA)
FEL Finn Express 83 luokkatoimikunta
FEP Finn Express Purjehtijat ry.
PVS ISAF:in Purjehduksen Varustesäännöt (ERS)
PKS ISAF:in Purjehduksen Kilpailusäännöt (RRS)
N/A Not Applicable, Ei sovitettavissa
A.2.2 Sanalla lujitemuovi tarkoitetaan polyesterin ja e-lasin muodostamaa komposiittimateriaalia.
A.3 Viranomaiset
A.3.1 Luokan kansallinen viranomainen on SPL, joka käsittelee yhteistyössä FEP:n kanssa kaikkia näitä sääntöjä koskevia seikkoja.
A.3.2 Nämä säännöt eivät juridisesti sido SPL:a, FEL:a, FEP:a eikä FEL:n mahdollista mittamiestä.
A.4 Luokan Hallinnointi
A.4.1 SPL on delegoinut luokan hallinnoinin FEL:lle
A.4.2 N/A koska luokalla ei ole kansainvälistä kilpailutoimintaa.
A.5 ISAF:in säännöt
A.5.1 Näitä luokkasääntöjä tulee lukea yhdessä PVS:n kanssa, ja mitat on otettava niiden mukaan, ellei muuta mainita.
A.5.2 Otsikoita lukuunottamatta, kun termi on kirjoitettu lihavoituna sen tarkoitus on määritelty PVS:ssä ja kun termi on kursivoitu se on määritelty PKS:ssä.
A.6 Muutokset luokkasääntöihin
A.6.1 FEL esittää muutoksia näihin luokkasääntöihin ja muutokset hyväksytetään SPL:ssa. SPL:n kehotuksesta FEL:n on esitettävä muutoksia sääntöihin.
A.7 Lisäykset luokkasääntöihin
A.7.1 Muutokset luokkasääntöihin tulee hyväksyttää SPL:ssa
A.8 Luokkasääntöjen tulkitseminen
A.8.1 Luokkasääntöjen tulkinnat tekee FEL, joka tulee viipymättä ilmoittaa tulkinnasta SPL:oon. FEL tulkinnasta voi valittaa SPL:oon.
A.9 Luokkamaksu ja -merkki
A.9.1 Luokassa ei peritä luokkamaksuja eikä vaadita luokkamerkkejä.
A.9.2 N/A
A.10 Purjenumerot
A.10.1 Purjenumerot myöntää SPL.
A.10.2 Numeroinnin järjestyksen määrää SPL.
A.11 Rungon mittatodistus
A.11.1 Luokassa ei vaadita mittakirjoja eikä niitä myönnetä.
A.12 - A.15
N/A

Osio B - Veneen hyväksyminen

B.1 Luokkasäännöt ja mittatodistukset

B.1.1 Veneen tulee:
a) vastata luokkasääntöjä.
b) olla vakuutettu kolmatta osapuolta koskevien vahinkojen varalta. Vakuutuksen tulee myös kattaa henkilöön kohdistuvat vahingot.

B.2 Kelluntatesti

B.2.1 Nämä säännöt eivät edellytä, että vene kelluu vedellä täytettynä.
B.2.2 N/A

B.3 Luokkatunnukset

B.3.1 Nämä säännöt eivät vaadi luokkatunnusta veneen rungossa.
B.3.2 FEP suosittelee luokkatunnuksen käyttöä isopurjeessa.

Osa II - Vaatimukset ja rajoitukset

Veneen ja miehistön tulee vastata Osan II sääntöjä kilpailessaan. Ristiriitatilanteessa Osion C säännöt ovat määräävät.

Osa II säännöt ovat avoimia luokkasääntöjä. Varustetarkastukset tulee suorittaa PVS:n mukaan, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Osio C - Ehtoja kilpailemiseen

C.1 Yleistä

C.1.1 Säännöt
a) PKS pätevät.
b) PVS pätevät.
c) Veneen osallistuessa luokkakilpailuihin tulee veneessä olevan omistajan tai hänen edustajan olla jäsen FEP:ssa.
d) Veneen osallistuessa luokkakilpailuun tulee veneen olla rekisteröity FEL:n venerekisteriin.
e) Osallistumalla luokkakilpailuun venekunta samalla hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu ratkomaan epäselvyydet näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
f) FEL voi anomuksesta hyväksyä veneen poikkeavan varustuksen mikäli se katsoo, ettei vene poikkeavuudella saavuta hyötyä toisiin nähden. Poikkeavuus voidaan hyväksyä määräaikaisesti. Anomus ja sen tulos ovat julkista tietoa ja FEL:n on julkaistava nämä FEP:n jäsenille.

C.2 Miehistö

C.2.1 Rajoitukset
a) Miehistön maksimimäärä kilpailussa on viisi henkilöä.
b) Miehistön minimimäärä kilpailussa on kaksi henkilöä.
c) Jos kilpailu koostuu osakilpailuista on miehistön määrän oltava vakio kilpailun aikana. Rankingsarja ei ole kilpailu.
.d) Force majeure (kuten sairaus, loukkaantuminen) tapauksissa voi vene anoa lupaa miehistömuutoksiin kilpailulautakunnalta.
C.2.2 Paino
N/A

C.3 Miehistön Varusteet

C.3.1 Pakolliset
N/A
C.3.2 Vapaaehtoiset
N/A
C.3.3 Yhteispaino
Miehistön jäsenen purjehdusteknisten varusteiden yhteispainon ei tule ylittää 15 kg.

C.4 Mainostaminen

C.4.1 Mainostaminen on sallittu PKS:n mukaan, kategoria C.

C.5 Siirrettävät varusteet

C.5.1 Saa käyttää
a) Pakolliset
SPL katsastusluokan 3 varusteet.
b) Valinnaiset
Sääntö ei muuta toisia sääntöjä
C.5.2 Ei saa käyttää
a) Pakolliset
Sääntö ei muuta toisia sääntöjä
b) Valinnaiset
Sääntö ei muuta toisia sääntöjä

C.6 Vene

C.6.1 Mitat
Veneen tulee vastata suunnittelumittoja.

C.6.2 Paino

Veneen minimipaino purjehdusvalmiina ilman purjeita ja kaikki tankit tyhjinä on 2350kg.

C.6.3 Korjauspainot

a) Korjauspainona käytetään keulan vesitankkia, ja/tai vastaavaa säiliötä keulalaverin alla, sekä istuinkaukalon alle tulevia vesisäiliöitä.
b) Korjauspainojen tulee olla tasapainossa keulan ja perän välillä.

C.6.4 Kelluntamittaukset

N/A

C.7 Runko

C.7.1 Muutokset, ylläpito ja korjaukset

Venettä saa korjata tarvittaessa menetelmin joilla taataan turvallinen merenkulku.

C.7.2 Helat

N/A

C.8 Rungon Ulokkeet

C.8.1 Muutokset, ylläpito ja korjaukset
Venettä saa korjata tarvittaessa menetelmin joilla taataan turvallinen merenkulku.
C.8.2 Helat
Vapaasti.
C.8.3 Rajoitteet
N/A
C.8.4 Köli
Kölin tulee vastata luokkasääntöjä.
C.8.5 Peräsin
Peräsimen tulee vastata luokkasääntöjä.

C.9 Riki

C.9.1 Muutokset, ylläpito ja korjaukset
Rikiä saa korjata tarvittaessa menetelmin joilla taataan turvallinen merenkulku.
C.9.2 Helat
Heloituksen käyttö on vapaa.
C.9.3 Rajoitukset
Vain yhtä mastoa ja seisovaa rikiä saa käyttää yhden kilpailun aikana.
C.9.4 Masto
a) Mitat
Rikin mittojen on vastattava suunnittelumittoja.
b) Käyttö
Seisovan rikin on oltava jännitetty sillä tavalla että mastonjalka ei liiku kanteen nähden.
C.9.5 Puomi
a) Puomi on oltava valmistettu alumiinista ja sen on oltava varustettu vähintään yhdellä reivillä.
b) Puomin tulee olla kiinitettynä mastoon niin, että sen yläreuna on maston mittamerkin kohdalla, tai sen yläpuolella.
C.9.6 Spinaakkeripuomi
a) Materiaali vapaa
b) Maksimipituus 2800 mm
C.9.7 Seisova Riki
a) Mitat
Keulakolmion kanta tulee olla 2770 mm maksimimitaltaan ja 2670 mm minimimitaltaan
Keulakolmion korkeuden tulee olla 8187 mm minimimitaltaan ja 8287 mm maksimimitaltaan
b) Seisovan rikin säätäminen kilpailun aikana on sallittua.
C.9.8 Juokseva riki
a) Barduunat saavat olla veneessä, mutta kilpailun aikana niitä tulee pitää maston tasalla, eikä niitä saa käyttää.
b) Paitsi kohta a), on juoksevan rikin järjestelyt vapaat.

C.10 Purjeet

C.10.1 Muutokset, ylläpito ja korjaukset
Purjeiden korjaaminen on sallittua.
C.10.2 Rajoitukset
a) Nämä luokkasäännöt eivät rajoita purjeiden maksimimäärää veneessä kilpailun aikana.
b) Veneessä olevien purjeiden tulee täyttää näiden sääntöjen vaatimukset.
c) Veneessä tulee kilpailun aikana olla vähintään isopurje ja kovantuulen fokka.
C.10.3 Isopurje
a) Isopurjeessa on oltava SPL antama purjenumero. FEP suosittelee että purjeessa on luokkatunnus.
b) Isopurje on nostettava nostimen avulla. Järjestelyn tulee sallia purjeen nostaminen ja laskeminen merellä.
C.10.4 Fokka
a) Käyttö
Fokan käyttö on vapaaehtoista
C.10.5 Genoa
a) Purjeessa ei vaadita tunnisteita
b) Käyttö
Genoan käyttö on vapaaehtoista
C.10.6 Spinaakkeri
Purjeessa ei vaadita tunnisteita.

Osio D - Runko

D.1 Osat

D.1.1 Pakolliset
a) Rungon kuori
b) Kansi
c) Laipiot
d) Veneen sisustuksen tulee vastata alkuperäistä sekä materiaaliltaan että mitoitukseltaan ja veneessä tulee olla seuraavat sisustusvarusteet kilpailun aikana:
 • patjat
 • turkkilevyt
 • keitin
 • tiskiallas
 • käymälä
 • kiinnitysköydet
e) Sisustuksen materiaalien ja ainesvahvuuksien muuttaminen tarkoituksena keinotekoisesti keventää venettä on kielletty. Sisustuksen muuttaminen matkustusmukavuuden parantamiseksi on sallittu.
f) Veneessä tulee olla sisämoottori jolla vene saavuttaa vähintään 5 solmun nopeuden tyynessä olosuhteissa. Sisäkone saa olla varustettuna suoralla akselilla, tai S-vetolaitteella, sekä kiinteä, taittuva- tai kääntyvälapaisella potkurilla.
g) Perämoottori sallitaan seuraavin ehdoin:
 • Vene saavuttaa 5 solmun nopeuden tyynessä olosuhteessa moottorilla
 • Perämoottorin kavitaatiolevyn on veneen kilpaillessa oltava vedenpinnan alapuolella
 • Veneen tulee olla katsastettu SPL vaatimalla tavalla moottorillaan
 • Moottorissa tulee olla kiinteä potkuri
Jos kaikki edellämainitut ehdot täyttyvät, korvaa tämä sääntö säännön D.1.1-f
D.1.2 Valinnaiset
a) Peränjatke "Muotti-Matti" tai vastaava on sallittu. Peräjatkeen tulee olla kokonaan veden yläpuolella veneen ollessa paikoillaan kuormittamattomana (ilman miehistöä). Peräjatkeen on jatkettava luonnollisesti ja jouhevasti veneen pohjan linjoja. Peräjatke on oltava valmistettu lujitemuovista.
b) Kaikki matkustusmukavuutta lisäävät varusteet ovat sallittuja.

D.2 Yleistä

D.2.1 Säännöt
Rungon tulee vastata piirustuksia 24-10 ja 24-03 sekä laminaattispesifikaatiota 24-12.
D.2.2 Mittatodistukset
N/A
D.2.3 Muutokset, ylläpito ja korjaukset
a) Rungon kuorta, kantta ja laipioita ei tule muuttaa, elleivät nämä luokkasäännöt muuta salli.
b) Asennusreikiä varusteita ja linjavetoja varten saa tehdä laipioihin, runkoon ja kanteen. Em. reikien koon ei saa olla tarpeettoman suuri.
c) Rutiinihuoltotoimenpiteitä saa suorittaa.
d) Huoltotoimenpide ei saa muuttaa rungon tai sen osan muotoa eikä vaarantaa rakenteiden kestävyyttä
D.2.4 Määritelmä
a) Rungon perusmittapistettä ei ole määritelty.
D.2.5 Tunnistaminen
Nämä luokkasäännöt eivät vaadi luokkakilpeä veneessä.
D.2.6 Rakentajat
Veneen rakentajaa ei ole määritelty.

D.3 Rungon kuori

D.3.1 Materiaalit
Rungon kuoren tulee olla valmistettu lujitemuovista
D.3.2 Rakenne
Rungon tulee olla umpilaminaattia, ja vastattava piirustusta 24-12 ja 24-13 (laminaattispesifikaatiot).

D.4 Kansi

D.4.1 Materiaalit
Kannen on oltava valmistettu lujitemuovista vaahtoytimellä.
D.4.2 Rakenne
Varsinaisen kannen ja ruffikaton rakenne tulee olla kerrosrakenteinen. Täyteaineena tulee olla uretaanivaahto tai vastaava materiaali.

D.5 Kelluntatankit

D.5.1 Materiaali
Vapaasti
D.5.2 Rakenne
Vapaasti

D.6 Varvaslista

D.6.1 Materiaali
Varvaslistan tulee olla alumiinia.
D.6.2 Rakenne
a) Varvaslistan tulee kiertää veneen kannen ja rungon sauman koko kyljen osalta. Reelinkilistan profiili tulee olla T-muotoinen kevennysreiillä.
b) Varvaslistan etureunan tai, jos asennettu, varvaslistan etureunan klyysin etäisyyden maksimimitta keulasta on 10 cm.
c) Varvaslistan muokkaaminen tai keventäminen on kiellettyä.

D.7 Laipiot

D.7.1 Materiaalit
a) Laipioiden tulee olla vaneria.
b) Laipioiden korjaamisessa epoksin käyttö on sallittua
D.7.2 Rakenne
Laipioiden tulee olla hyvän veneenrakennustavan mukaiset.

D.8 Istuinkaukalo

D.8.1 Materiaali
Istuinkaukalon tulee olla lujitemuovia.
D.8.2 Rakenne
Istuinkaukalon tulee olla kerrosrakenteinen, ydinaineena vaneri.

D.9 Rungon asennukset

D.9.1 Helat
a) Pakolliset
Seuraavat kansihelat ovat pakolliset:
 • Keulaharuksen hela
 • Rustiraudat
 • Keulapurjeen skuuttikiskot
 • Isopurjeen levankikisko
 • Mastokenkä
 • Keulaluukku
 • Pääsisäänkäynnin luukku
 • Pääsisäänkäynnin luukun talli
 • Takaruuman luukut
 • Tyhjennyspumpppu
b) Valinnaiset
 • Vapaasti
D.9.2 Mitoitus
Kannen ja rungon tulee vastata piirustuksia.
D.9.3 Paino
Runkoa ei punnita erikseen
D.9.4 Rungon korjauspainot
FEP voi vaatia korjauspainojen asentamista, mikäli vene todetaan liian kevyeksi

Osio E - Rungon Ulokkeet

E.1 Osat

E.1.1 Pakolliset:
 • Köli
 • Peräsin
 • Kölilinjan jatke peräsimen edessä
E.1.2 Valinnaiset
Veneessä tulee olla ainoastaan moottoriasennuksen vaatimat lisäulokkeet.

E.2 Yleistä

E.2.1 Säännöt
Rungon ulokkeiden on vastattava luokkasääntöjä.
E.2.2 Muutokset, ylläpito ja korjaukset
Rungon ulokkeita ei saa muuttaa, elleivät nämä luokkasäännöt muuta määrää.
E.2.3 Mittatodistus
Luokassa ei anneta mittatodistuksia veneille.
E.2.4 Valmistajat
a) Valmistaja on vapaa
b) Veneen tulee olla valmistettu ennen vuotta 1990.

E.3 Köli

E.3.1 Säännöt
Kölin tulee vastata vastata piirustusta numero 24-06.
E.3.2 Mittatodistus
Luokassa ei anneta mittaustodistuksia eville.
E.3.3 Määritelmät
Kölin tulee olla valmistettu samaan aikaan veneen kanssa.
E.3.4 Valmistajat
Valmistaja on vapaa.
E.3.5 Materiaali
Kölin tulee olla valurautaa ja valun on oltava massiivinen.
E.3.6 Rakenne
a) Kölin rakenteen tulee vastata piirustusta numero 24-06.
b) Köli saa olla päällystetty lujitemuovilla, epoksilla tai muulla hyvän veneenrakennustavan mukaisella aineella.
c) Kölin massan ja painopisteen keinotekoinen muuttaminen on kielletty.
d) Kölin profiilia saa korjata laminoimalla tai käyttämällä täyteaineena normaalia venekäyttöön sopivaa yksi- tai kaksikomponettista pakkelia.
e) Kölisauman saa laminoida umpeen.
E.3.7 Helat
N/A
E.3.8
Katso sääntöä E.3.6
E.3.9
Katso sääntöä E.3.6
E.3.10 Muutokset, ylläpito ja korjaukset
a) Kölin profiilia saa korjata laminoimalla tai käyttämällä täyteaineena normaalia venekäyttöön sopivaa yksi- tai kaksikomponettista pakkelia.
b) Kölisauman saa laminoida umpeen.
c) Kölin massan ja painopisteen keinotekoinen muuttaminen on kielletty.

E.4 Peräsinlapa, peräsinakseli ja peräsinpinna

E.4.1 Säännöt
a) Peräsimen tulee vastata piirustusta numero 24-07.
b) Piirustusten 24-33 ja 24-34 mukainen peräsin on sallittu.
E.4.2 Mittatodistus
Luokassa ei anneta mittatodistuksia peräsimille.
E.4.3 Määritelmät
N/A
E.4.4 Valmistajat
Valmistaja on vapaa
E.4.5 Materiaalit
Peräsinlavan tulee olla valmistettu lujitemuovista vaahtoytimen ja haponkestävän akselin päälle.
E.4.6 Rakenne
a)Peräsinlavan tulee olla umpinainen kerrosrakenne. Kuoren tulee olla lujitemuovia, sisuksen uretaanivaahtoa tai vastaavaa materiaalia ja akselin haponkestävää terästankoa, jonka minimihalkaisija on 40 mm.
b)Kaikki turvallisuutta ja rakenteen kestävyyttä parantavat muutokset ovat sallittuja.
c)Peräsimen tulee vastata piirustusta numero 24-07
d)Piirustusten 24-33 ja 24-34 mukainen peräsin on myös sallittu.
E.4.7 Helat
a) Pakolliset
 • Teräksinen peräsinpinnan kiinnityshela peräsinakseliin.
 • Teräksinen lukitusrengas peräsinakselille
 • Teräksinen kannatinpinta kannessa
 • Peräsinpinna, materiaali vapaa
b) Valinnaiset
 • Vapaasti

Osio F - Riki

F.1 Osat

F.1.1 Pakolliset
 • Masto
 • Puomi
 • Seisova riki
 • Juokseva riki
F.1.2 Valinnaiset
Spinnakeripuomi

F.2 Yleistä

F.2.1 Säännöt
a) Salkojen ja niitten päätyhelojen tulee vastata näitä luokkasääntöjä.
b) Juoksevan ja seisovan rikin tulee vastata näitä luokkasääntöjä.
F.2.2 Muutokset, ylläpito ja korjaukset
a) Salkoja ei saa muuttaa muulla tavalla kuin näissä luokkasäännöissä sallitaan.
b) Perushuolto ja siihen liittyvät korjaukset ovat sallittuja
F.2.3 Mittatodistus
Luokassa ei anneta mittaustodistuksia rikille.
F.2.4 Määritelmät
N/A
F.2.5 Valmistaja
Valmistaja on vapaa

F.3 Masto

F.3.1 Materiaali
Maston tulee olla eloksoitua alumiinia.
F.3.2 Rakenne
a) Mastoprofiili tulee valmistaa pursottamalla ja sen tulee sisältää liikkiura.
b) Maston tulee vastata piirustusta numero 24-04 ja 24-16
c) Maston huipun saa kaventaa keulaharuksen kiinnityksen yläpuolelta trimmattavuuden parantamiseksi.
F.3.3 Helat
a) Pakolliset
 • Mastonhuippuhela
 • Saalinkikiinnityshelat
 • Kiinteät saalingit
 • Isopurjeen nostimen huippupylpyrän kiinnitys
 • Keulapurjenostimen huippupylpyrän falliboksi
 • Spinaakkerinostimen huippupylpyrän kiinnitys tai falliboksi
 • Spinaakkeripuomin kiinnityshela tai -kisko
 • Ylägaijan falliboksi
 • Mastonjalka, nostimien ohjauspylpyröineen
 • Puomihela
b) Valinnaiset
 • Vapaasti
F.3.5 Mitat
Mittojen tulee vastata piirustuksia 24-04 ja 24-16.
F.3.6 Painot
a) Maston minimipaino on 41kg
b) Maston minimi huippupaino on 16.5kg
c) Painot sisältävät spinaakkerin, ison ja genoan nostimet, spinaakkeripuomin ylösnostimen, kaikki harukset sekä saalingit. Nostimien yläpäät kiinnitetään spinaakkeripuomin helaan. Nostimien vetopäät, muut ylimääräiset köydet ja harukset kootaan mastojalan kohdalla nipuiksi mittauksen aikana.

F.4 Puomi

F.4.1 Materiaali
Puomin tulee olla eloksoitua alumiinia.
F.4.2 Rakenne
a) Puomiprofiili tulee valmistaa pursottamalla ja sen tulee sisältää liikkiura.
b) Puomissa tulee olla heloitus vähintään yhtä reiviä varten.
c) Puomia ei saa kaventaa.
F.4.3 Helat
a) Pakolliset
 • Ison skuutin pylpyrät, ja niitten kiinnitykset
 • Maston kiinnityshela
 • Reiviköysien kiinnityshelat
 • Alasvetimen kiinnityshela
 • Puomiliikin kiristysmekanismin helat
b) Valinnaiset
 • Vapaasti
F.4.5 Mitat
Puomiprofiilin minimikorkeus on 82mm
F.4.16 Paino
Puomiprofiilin keventäminen on kielletty.

F.5 Spinaakkeripuomi

F.5.1 Valmistaja
Valmistaja on vapaa.
F.5.2 Materiaali
Materiaali on vapaa.
F.5.3 Rakenne
Rakenne on vapaa.
F.5.4 Helat
Helat ovat vapaat.
F.5.5 Mitat
Spinaakkeripuomin maksimipituus on 2800 mm. Muut mitat ovat vapaat.

F.6 Keulapuomi

Luokassa ei sallita keulapuomin käyttöä kilpailun aikana. Mikäli veneessä sellainen on, siihen ei saa kiinnittää purjeita kilpailun aikana.

F.7 Seisova Riki

F.7.1 Materiaali
Paitsi peräharus, seisovan rikin tulee olla valmistettu haponkestävästä teräksestä.
F.7.2 Rakenne
a) Pakolliset
 • Yksi keulaharus, vaijeri 1x19
 • Kaksi yläharusta, vaijeri 1x19
 • Kaksi alaharusta, vaijeri 1x19
 • Yksi peräharus. Materiaali ja vahvuus vapaa.
F.7.3 Helat
a) Pakolliset
 • Keulaharuksen kiinnityshelat
 • Ylä- ja alaharuksien säätöruuvit
 • Peräharuksen säätömekanismi, mekaaninen
b) Valinnaiset
 • Vapaasti
F.7.4 Mitat
a) Keulaharuksen maksimipituus tappien keskeltä mitattuna on 8840 mm
b) Keulaharuksen minimiläpimitta 5mm
c) Yläharuksien pituus on vapaa, minimiläpimitta 5mm
d) Alaharuksien pituus on vapaa, minimiläpimitta 5mm
e) Peräharuksen pituus on vapaa, minimiläpimitta vapaa
F.7.5 Painot
Seisovan rikien painot sisällytetään F.3.6 säännön mukaiseen maston kokonaispainoon. Näinollen haruksia ei punnita erikseen

F.8 Juokseva Riki

F.8.1 Materiaalit
Materiaalivalinnat vapaat
F.8.2 Rakenne
a) Pakolliset
 • Isopurjeen nostin
 • Isopurjeen skuutti
 • Puomin alasvetäjä
 • Keulapurjeen nostin
 • Keulapurjeen skuutit
 • Spinaakkerin nostin
 • Spinaakkerin skuutit
 • Spinaakkerin ylä- ja alagaijat
 • Reiviköydet
b) Valinnaiset
 • Vapaasti
F.8.3 Helat
a) Pakolliset
b) Valinnaiset
Vapaasti
F.8.4 Mitat
Juoksevan rikin mitoitus on vapaa.
F.8.5 Painot
Juoksevan rikin painot ovat vapaat. Kts myös sääntöä F.3.6

Osio G - Purjeet

G.1 Osat

G.1.1 Pakolliset
 • Isopurje
 • Kovan tuulen fokka
G.1.2 Valinnaiset
 • Spinaakkeri
 • Muut keulapurjeet
 • FEP suosittelee voimakkaasti myrskyfokkaa

G.2 Yleistä

G.2.1 Säännöt
Purjeiden tulee vastata näitä luokkasääntöjä.
G.2.2 Mittatodistukset
Luokassa ei mittaustodistuksia purjeille.
G.2.3 Määritelmät
G.2.4 Purjeentekijät
FEL ei peri lisenssimaksua

G.3 Isopurje

G.3.1 Tunnistaminen
FEL suosittelee luokkatunnuksen käyttöä isopurjeessa.
G.3.2 Materiaalit
a) Isopurjeen materiaali on vapaa
b) Jäykisteiden tulee muodostua latoista
G.3.3 Rakenne
a) Purjeen rakenteen tulee olla pehmeä.
b) Purjeessa saa olla läpimeneviä lattoja, tai pituudeltaan vapaat latat.
c) Purjeessa tulee olla vähintään yksi reivi, joka lyhentää purjeen etuliesmaa vähintään 2 000 mm.
d) Purjeen rakentamistekniikka on vapaa
G.3.4 Mitat
a) Suurin leveys 1/4-korkeudella < 0.90 * Emax
b) Suurin leveys 1/2-korkeudella < 0.67 * Emax
c) Suurin leveys 3/4-korkeudella < 0.40 * Emax
d) Toppivahvikkeen suurin pituus 150mm
e) P-mitan maksimi 9250mm
f) E-mitan maksimi 3600mm

G.4 Keulapurjeet

G.4.1 Materiaalit
Vapaasti
G.4.2 Rakenne
a) Rakenteen tulee olla pehmeä
b) Alle 110% fokissa sallitaan lattoja vapaasti
c) Takaliikki ei saa olla kupera
d) Purjeen rakentamistekniikka on vapaa
G.4.3 Mitat
a) Etuliikin maksimipituus 8450 mm
b) Poikittaisleveys skuuttikulmasta etuliikkiin kohtisuorasti mitattuna saa olla korkeintaan 4200 mm.

G.5 Genaakkeri

Genaakkerin käyttö ei ole sallittu.

G.6 Spinaakkeri

G.6.1 Materiaalit
 • Vapaasti
G.6.2 Rakenne
a) Rakenteen tulee olla pehmeä.
b) Rakentamistekniikka on vapaa.
G.6.3 Mitat
a) Sivuliikkien maksimipituus on 8100 mm
b) Puolileveyden maksimimitta on 5040 mm

Osa III - Lisäykset

Osio H

H.1 Piirustukset

H.1.1 Luokkaliitossa ja SPL:ssa säilytettävät piirustukset
a) Riki 24-04 ja 24-16
b) Sisustus 24-11 ja 24-09
c) Köli 24-06
d) Peräsin 24-07
e) Runko, linjapiirustus 24-03
f) Laminaattispesifikaatio 24-12 ja 24-13

H.2 Mittaukset

H.2.1 Piirustuksista puuttuvan osan mittaaminen
Seuraavaa menetelmää voidaan käyttää jos nämä säännöt eivät määritä mitään tietoja tarkistettavan osan kohdalta:
Vähintään kolme vertailuvenettä arvotaan. Osa mitataan tarkistettavasta veneestä ja vertailuveneistä samanlaisin menetelmin. Jos jokin mitattava suure ei ole vertailuveneiden mittavälien välissä on FEL otettava asia käsittelyyn joka ratkaisee tapauksen.