Page 3 of 3

Re: Päivityksiä 2020-03-26

Posted: Wed Apr 15, 2020 10:38 am
by harald
Nuo kaikkien kuvien tiedot on yhdessä taulukossa

Code: Select all

+---------------------+----------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type      | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------------+----------------+------+-----+---------+----------------+
| id         | int(9)     | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| album_cover_item_id | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| captured      | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| created       | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| description     | text      | YES |   | NULL  |        |
| height       | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| left_ptr      | int(9)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| level        | int(9)     | NO  |   | NULL  |        |
| mime_type      | varchar(64)  | YES |   | NULL  |        |
| name        | varchar(255)  | YES |   | NULL  |        |
| owner_id      | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| parent_id      | int(9)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| rand_key      | decimal(11,10) | YES | MUL | NULL  |        |
| relative_path_cache | varchar(255)  | YES | MUL | NULL  |        |
| relative_url_cache | varchar(255)  | YES |   | NULL  |        |
| resize_dirty    | tinyint(1)   | YES |   | 1    |        |
| resize_height    | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| resize_width    | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| right_ptr      | int(9)     | NO  |   | NULL  |        |
| slug        | varchar(255)  | YES |   | NULL  |        |
| sort_column     | varchar(64)  | YES |   | NULL  |        |
| sort_order     | char(4)    | YES |   | ASC   |        |
| thumb_dirty     | tinyint(1)   | YES |   | 1    |        |
| thumb_height    | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| thumb_width     | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| title        | varchar(255)  | YES |   | NULL  |        |
| type        | varchar(32)  | NO  | MUL | NULL  |        |
| updated       | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| view_count     | int(9)     | YES |   | 0    |        |
| weight       | int(9)     | NO  | MUL | 0    |        |
| width        | int(9)     | YES |   | NULL  |        |
| view_1       | binary(1)   | YES |   | 0    |        |
| view_2       | binary(1)   | YES |   | 0    |        |
| view_3       | binary(1)   | YES |   | 0    |        |
| view_4       | binary(1)   | YES |   | 0    |        |
+---------------------+----------------+------+-----+---------+----------------+
Ja kommentit on omassa taulukossaan. Tässä on ilmeisesti joku pivot-taulu vielä

Code: Select all

+-----------------------------+--------------+------+-----+-------------+----------------+
| Field            | Type     | Null | Key | Default   | Extra     |
+-----------------------------+--------------+------+-----+-------------+----------------+
| author_id          | int(9)    | YES |   | NULL    |        |
| created           | int(9)    | NO  |   | NULL    |        |
| guest_email         | varchar(128) | YES |   | NULL    |        |
| guest_name         | varchar(128) | YES |   | NULL    |        |
| guest_url          | varchar(255) | YES |   | NULL    |        |
| id             | int(9)    | NO  | PRI | NULL    | auto_increment |
| item_id           | int(9)    | NO  |   | NULL    |        |
| server_http_accept_charset | varchar(64) | YES |   | NULL    |        |
| server_http_accept_encoding | varchar(64) | YES |   | NULL    |        |
| server_http_accept_language | varchar(64) | YES |   | NULL    |        |
| server_http_accept     | varchar(128) | YES |   | NULL    |        |
| server_http_connection   | varchar(64) | YES |   | NULL    |        |
| server_http_host      | varchar(64) | YES |   | NULL    |        |
| server_http_referer     | varchar(255) | YES |   | NULL    |        |
| server_http_user_agent   | varchar(128) | YES |   | NULL    |        |
| server_query_string     | varchar(64) | YES |   | NULL    |        |
| server_remote_addr     | varchar(40) | YES |   | NULL    |        |
| server_remote_host     | varchar(255) | YES |   | NULL    |        |
| server_remote_port     | varchar(16) | YES |   | NULL    |        |
| state            | varchar(15) | YES |   | unpublished |        |
| text            | text     | YES |   | NULL    |        |
| updated           | int(9)    | NO  |   | NULL    |        |
+-----------------------------+--------------+------+-----+-------------+----------------+

Re: Päivityksiä 2020-03-26

Posted: Mon Nov 16, 2020 13:15 pm
by harald
harald wrote:
Fri Mar 27, 2020 00:19 am
etusivun hallinta on rikki, eikä uutiset näy.
Etusivun hallinta nyt korjattu, olipas paljon muutoksia Mysql-kirjaston käytössä.

Re: Päivityksiä 2020-03-26

Posted: Mon Nov 16, 2020 20:28 pm
by harald
Jäsenrekisterin syöttösivu oli sekin rikki päivitysten jälkeen, korjattu.

Paitsi että lokitus meni rikki, korjaan sen myöhemmin. edit: korjattu. Tietokannan date-kolumni oli varchar(16) joka on liian pieni.