Page 1 of 1

Vieras ja kirjoittaminen / Skriva som gäst

Posted: Wed Apr 18, 2007 19:19 pm
by harald
Lisääntyneestä roskapostittamisesta johtuen forumin softa kyselee vierailta
kirjoittamisen yhteydessä valtiopäämiehemme etunimen. Ellei sitä tiedä, eikä
kirjoittaa sitä oikein (isot ja pienet kirjaimet) ei kirjoittaminen onnistu.

P.g.a. den ökande spam-mängden har vi tagit i bruk en extra fråga när man skall
skriva meddelanden som gäst. Forumet frågar skribenten förnamnet på vårt
statsöverhuvud (i finland alltså). Ni förstår säkert varför jag skriver så där, och inte
det där pre..-ordet.