Page 1 of 1

Kutsu vuosikokoukseen 2019

Posted: Tue Mar 12, 2019 10:11 am
by harald
Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perjantaina 29.3.2018 ravintola Casa Maressa klo 19:00 alkaen.

Esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muut asiat

Vahvistetaan kilpailukalenteri kaudelle 2019.

Toivomme että vastaat tähän jotta tiedämme montako on tulossa kokoukseen ja voimme varautua kabinetin vaihtoon tarvittaessa.

Posted: Tue Mar 12, 2019 12:01 pm
by Cage
Tulossa

Posted: Tue Mar 12, 2019 13:08 pm
by asalovuo
Tulossa

Posted: Tue Mar 12, 2019 13:36 pm
by harald
Tulossa

Posted: Tue Mar 12, 2019 22:18 pm
by Handy
Tulossa

Posted: Tue Mar 26, 2019 20:33 pm
by Petri
Tulossa

Posted: Fri Mar 29, 2019 08:32 am
by Jankka
Tulossa.

Posted: Fri Mar 29, 2019 16:34 pm
by Arkki
Hyvää kokousta toivottaa vanha rahuri!